19.6. Voorbeelden

Vinum houdt een instellingendatabase bij waarin beschreven staat welke objecten bekend zijn in het systeem. Bij het instellen vult de gebruiker deze database uit één of meer instellingenbestanden vinum(8). Vinum bewaart een kopie van de database op iedere slice (die Vinum device noemt) die door Vinum wordt beheerd. Deze database wordt na iedere statuswijziging bijgewerkt, zodat een na een herstart acuraat de toestand van ieder Vinum object wordt weergegeven.

19.6.1. Het instellingenbestand

Het instellingenbestand beschijft de individuele vinum objecten. De definitie van een eenvoudig volume kan er zo uitzien:

  drive a device /dev/da3h
  volume myvol
   plex org concat
    sd length 512m drive a

Dit bestand beschrijft vier Vinum objecten:

Na het verwerken van deze definitie ziet de uitvoer van vinum(8) er als volgt uit:

   # vinum -> create config1
   Configuration summary
   Drives:    1 (4 configured)
   Volumes:    1 (4 configured)
   Plexes:    1 (8 configured)
   Subdisks:   1 (16 configured)

    D a         State: up    Device /dev/da3h    Avail: 2061/2573 MB (80%)

    V myvol       State: up    Plexes:   1 Size:    512 MB

    P myvol.p0     C State: up    Subdisks:  1 Size:    512 MB

    S myvol.p0.s0     State: up    PO:    0 B Size:    512 MB

Deze uitvoer geeft de korte uitvoer van vinum(8) weer. Het is grafisch weergegeven in Figuur 19-4.

Figuur 19-4. Een eenvoudig Vinum volumeDeze en de volgende figuren stellen een volume voor dat samenstellingen bevat die weer de subschijven bevatten. In dit triviale voorbeeld bevat het volume een samenstelling en deze samenstelling bevat een subschijf.

Dit speciale volume heeft geen voordeel boven een gewone schijf paritie. Het bevat één samenstelling, dus het is niet redundant. De samenstelling bevat één subschijf, dus er is geen verschil in de plaats van de data met een conventionele schijf partitie. In de volgende paragrafen worden meer interesante instellingen getoond.

19.6.2. Verbeterde betrouwbaarheid: spiegelen

De betrouwbaarheid van een volume wordt vergroot door spiegelen. Bij het opzetten van een gespiegeld volume is het van belang dat subschijven van iedere samenstelling op een andere schijf staan, zodat een defecte schijf niet beide samenstellingen beïnvloedt. De volgende instelling maakt een gespiegeld volume:

    drive b device /dev/da4h
    volume mirror
   plex org concat
    sd length 512m drive a
     plex org concat
      sd length 512m drive b

In dit voorbeeld was het niet nodig om schijf a opnieuw te definiëren, omdat Vinum alle objecten bijhoudt in de instellingendatabase. Na het verwerken van deze definitie, ziet de instelling er als volgt uit:

    Drives:    2 (4 configured)
    Volumes:    2 (4 configured)
    Plexes:    3 (8 configured)
    Subdisks:   3 (16 configured)

    D a          State: up    Device /dev/da3h    Avail: 1549/2573 MB (60%)
    D b          State: up    Device /dev/da4h    Avail: 2061/2573 MB (80%)

  V myvol       State: up    Plexes:   1 Size:    512 MB
  V mirror       State: up    Plexes:   2 Size:    512 MB

  P myvol.p0     C State: up    Subdisks:  1 Size:    512 MB
  P mirror.p0    C State: up    Subdisks:  1 Size:    512 MB
  P mirror.p1    C State: initializing   Subdisks:   1 Size:    512 MB

  S myvol.p0.s0    State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
  S mirror.p0.s0    State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
  S mirror.p1.s0    State: empty  PO:    0 B Size:    512 MB

Het is grafisch weergegeven in Figuur 19-5.

Figuur 19-5. Een gespiegeld Vinum volumeIn dit voorbeeld bevat iedere samenstelling de volledige 512 MB van de opslagcapaciteit. Net als in het vorige voorbeeld bevat iedere samenstelling slechts één subschijf.

19.6.3. Verbeterde prestatie

Het gespiegelde volume in het vorige voorbeeld is beter bestand tegen hardware fouten dan een niet-gespiegeld volume, maar de prestaties zijn lager: iedere schrijfactie naar het volume moet op beide schijven worden uitgevoerd, waardoor een groter deel van de bandbreedte van de schijf nodig is. Als prestaties een belangrijke rol spelen, moet er een andere benadering gekozen worden: in plaats van spiegelen wordt de data verdeeld over zoveel mogelijk schijven. De volgende instelling laat een volume zien waarbij een samenstelling over vier schijven verdeeld is:

   drive c device /dev/da5h
   drive d device /dev/da6h
   volume stripe
   plex org striped 512k
    sd length 128m drive a
    sd length 128m drive b
    sd length 128m drive c
    sd length 128m drive d

Zoals eerder al te zien was, is het niet nodig om schijven die al bekend zijn bij Vinum opnieuw te definiëren. Na het verwerken van deze definitie, ziet de instelling er zo uit:

   Drives:       4 (4 configured)
   Volumes:    3 (4 configured)
   Plexes:       4 (8 configured)
   Subdisks:   7 (16 configured)

  D a          State: up    Device /dev/da3h    Avail: 1421/2573 MB (55%)
  D b          State: up    Device /dev/da4h    Avail: 1933/2573 MB (75%)
  D c          State: up    Device /dev/da5h    Avail: 2445/2573 MB (95%)
  D d          State: up    Device /dev/da6h    Avail: 2445/2573 MB (95%)

  V myvol        State: up    Plexes:   1 Size:    512 MB
  V mirror        State: up    Plexes:   2 Size:    512 MB
  V striped       State: up    Plexes:   1 Size:    512 MB

  P myvol.p0      C State: up    Subdisks:  1 Size:    512 MB
  P mirror.p0     C State: up    Subdisks:  1 Size:    512 MB
  P mirror.p1     C State: initializing   Subdisks:   1 Size:    512 MB
  P striped.p1      State: up    Subdisks:  1 Size:    512 MB

  S myvol.p0.s0     State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
  S mirror.p0.s0     State: up    PO:    0 B Size:    512 MB
  S mirror.p1.s0     State: empty   PO:    0 B Size:    512 MB
  S striped.p0.s0    State: up    PO:    0 B Size:    128 MB
  S striped.p0.s1    State: up    PO:   512 kB Size:    128 MB
  S striped.p0.s2    State: up    PO:   1024 kB Size:    128 MB
  S striped.p0.s3    State: up    PO:   1536 kB Size:    128 MB

Figuur 19-6. Een verdeeld Vinum volumeDit volume wordt weergegeven in Figuur 19-6. De grijstinten geven de positie binnen de samenstelling aan: de lichtste strepen komen het eerst, de donkerste het laatst.

19.6.4. Betrouwbaarheid en prestaties

Met voldoende hardware is het mogelijk om een volume te bouwen met zowel verbeterde betrouwbaarheid als verbeterde prestaties ten opzichte van een standaard UNIX® partitie. De volgende instelling is een voorbeeld van zo'n volume:

    volume raid10
   plex org striped 512k
    sd length 102480k drive a
    sd length 102480k drive b
    sd length 102480k drive c
    sd length 102480k drive d
    sd length 102480k drive e
   plex org striped 512k
    sd length 102480k drive c
    sd length 102480k drive d
    sd length 102480k drive e
    sd length 102480k drive a
    sd length 102480k drive b

De subschijven van de tweede samenstelling zijn twee schijven verschoven ten opzichte van die van de eerste samenstelling. Dit zorgt ervoor dat een schrijfactie niet naar dezelfde schijven gaat, zelfs niet als die schrijfactie over twee schijven plaatsvindt.

Figuur 19-5 laat deze instelling zien in grafische vorm.

Figuur 19-7. Een gespiegeld en verdeeld Vinum volumeDeze en andere documenten kunnen worden gedownload van ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Lees voor vragen over FreeBSD de documentatie alvorens contact te zoeken <questions@FreeBSD.org>.
Vragen over deze documentatie kunnen per e-mail naar <doc@FreeBSD.org>.